VERZOEKFORMULIER REPLACEMENT

Klopt iets niet aan uw exportcertificaat of is het kwijtgeraakt? Met dit formulier vraagt u een replacement aan.

Voor het afgeven van een replacement en het waarmerken wordt het geldende tarief in rekening gebracht.

Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Documentgegevens

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Reden van het verzoek

Ontvangen replacement

Vragen of opmerkingen:

Ondertekenen

Door dit vakje aan te vinken accepteert u de betalingsverplichting van de kosten die horen bij een replacement.
Door dit vakje aan te vinken en dit formulier te verzenden, ondertekent u digitaal dit formulier. U verklaart hiermee bevoegd te zijn dit formulier te ondertekenen en te verzenden; Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en eventuele wijzigingen binnen twee werkdagen aan de BKD door te zullen geven; Zich bewust te zijn van de verplichtingen die ontstaan uit deze aanvraag; Zich bewust te zijn van de geldigheid van de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van de BKD; Kennis te hebben genomen van het privacy beleid van BKD.
=
line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken