NIEUWE EXPORTEIS PSTVd NIEUW-ZEELAND

 In Nieuws

Nieuwe exporteis PSTVd Nieuw-Zeeland 

Nieuw-Zeeland eist per 2023 dat middels een laboratoriumtoets moet worden aangetoond dat partijen Dahlia die het land binnenkomen vrij zijn van de pathogeen PSTVd.  Daarom geldt een verplichte toets op PSTVd voor alle Dahliaknollen die bestemd zijn voor export naar Nieuw-Zeeland. 

PSTVd

PSTVd staat voor Potato spindle tuber viroid (aardappelspindelknolviroïde) en kan zeer schadelijk zijn in aardappel en tomaat. Nieuw-Zeeland vraagt om een gevalideerde PCR-toets op PSTVd. Deze viroïde had vroeger in de EU een Q-status, maar dat is nu niet meer het geval. Omdat PSTVd in de EU geen Q-status meer heeft, heeft een eventuele besmetting geen andere consequenties dan dat een partij niet geëxporteerd mag worden naar landen waar de viroïde nog wel een Q-status heeft (zoals Nieuw-Zeeland). Ook voor de teler, waarvan de partij afkomstig is, heeft een eventuele besmetting geen consequenties. Toch vindt BKD het belangrijk om beschikbare informatie over het voorkomen van PSTVd in de sector te delen, om telers inzicht te geven in deze viroïde en de bijbehorende aantasting en verspreiding.  

Viroïden 

Alle viroïden worden overgedragen door vegetatieve vermeerdering van gewassen (stekken, enten, knollenvermeerdering enzovoorts). Veel viroïden kunnen bovendien vrij gemakkelijk via contact worden overgedragen. Verder is van een aantal viroïden overdracht via zaad en stuifmeel bekend. Overdracht door insecten komt bij viroïden nauwelijks voor, dit in tegenstelling tot virussen.  

Toetsontwikkeling

Door het laboratorium van BKD is, in samenwerking met Naktuinbouw, deze nieuwe (export)toets opgezet en ingericht. Vanwege de voomalige status als Q-organisme beschikte Naktuinbouw vanuit het Q-lab reeds over een gevalideerde PCR-toets. Omdat BKD echter meer ervaring heeft met de monsterbewerking van (Dahlia) knollen, ligt dit stuk van het proces bij BKD. Op deze manier kon de toets snel en goed neergezet worden om aan de eis van Nieuw-Zeeland te voldoen. In de toekomst zal het gehele toetsprotocol worden overgedragen aan BKD en zal de toets volledig door BKD worden uitgevoerd. 

Monstername

Voor de exporttoets PSTVd, worden per (handels)partij met bestemming Nieuw-Zeeland knollen bemonsterd. Voor meer informatie over de toets of over de procedure van aanvraag van toetsen, kunt u contact opnemen met ons Service Center; info@bkd.eu. 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken