EXPORTCERTIFICERING SIERTEELT & ZAAIZADEN

Verhandelt u gemengde zendingen van bloembollen, sierteeltproducten en/of zaaizaden dan heeft u, naast Ketenregister voor uw partijen bloembollen, te maken met e-CertNL. E-CertNL (voorheen CLIENT Export) is een overheidssysteem voor het opmaken van onder andere fytosanitaire certificaten en het aanvragen van fytosanitaire exportinspecties. Vanaf 1 mei 2021 moeten de sierteeltproducten en zaaizaden (ook in een gemengde zending), gekeurd door BKD, verplicht via e-CertNL worden aangemeld.

E-CertNL is ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de NVWA, het bedrijfsleven en de keuringsdiensten. De applicatie wordt nationaal en internationaal gebruikt. Klik hier voor algemene informatie over e-CertNL. U vindt hier de handleidingen van de NVWA over het gebruik van e-CertNL.

Aandachtspunten

Welke producten via e-CertNL?

U gebruikt e-CertNL voor producten uit de productgroep ‘sierteelt’ (bloembollen op pot, (vaste) kruidachtige planten op pot en planten met blijvende bovengrondse delen, al dan niet op pot) en voor ‘zaaizaden’ (van kruiden, bloemen en vruchtgroenten). Een uitzondering op de eerste categorie zijn ‘vaste planten in rust’ (zie ‘Welke producten via Ketenregister?’).

Welke producten via Ketenregister?

U gebruikt Ketenregister voor losse bloembollen, al dan niet in kleinverpakking (productgroep ‘bloembollen’ – bloembollen en knollen), of de export van ‘vaste planten in rust’ (landplanten zonder blad- of spruitvorming, zoals wortelstokken en rhizomen). Voor plantuien en sjalotten  gebruikt u ook Ketenregister, hiervoor blijft de werkwijze via ‘overige producten’ van toepassing.

Exportkeuring

Uw aanvragen uit Ketenregister en uit e-CertNL worden in ons planningsysteem samengevoegd, waarna één afspraak met u wordt gepland voor de exportkeuring van alle aangemelde producten. Op het inspectierapport zijn de aanvragen na de afronding gesplitst, op de factuur daarentegen zijn alle aanvragen per bezoek samengevoegd.

Certificaat

BKD waarmerkt het e-CertNL certificaat na goedkeuring van de sierteeltproducten en zaaizaden, evenals het certificaat voor bloembollen na goedkeuring van deze partijen. Per productgroep krijgt u een apart exportcertificaat. U betaalt per gewaarmerkt exportcertificaat. Op onze website kunt u de huidige tarieven hiervan inzien.

Aanmelden e-CertNL

Om gebruik te kunnen maken van e-CertNL, is het nodig u te laten registreren als relatie bij RVO. Dit doet u via MijnRVO. U moet zich bij RVO aanmelden met hetzelfde KvK nummer als uw inschrijving bij de NVWA en BKD (en evt. andere keuringsdiensten). Let op! Voor toegang tot e-CertNL heeft u eHerkenning nodig. De eHerkenning vraagt u aan via www.eherkenning.nl.

Webschermen e-CertNL

U kunt e-CertNL gebruiken via de website www.e-cert.nl. Daar logt u in via eHerkenning. U komt dan in de webschermen van het systeem. De webschermen werken het best via de browsers Firefox of Chrome (meest recente versies). Met Internet Explorer ontstaan soms problemen of storingen.

Uitgebreide informatie - helpdesk

Naktuinbouw is de helpdesk voor e-CertNL op het gebied van sierteeltproducten en zaaizaden. Op deze website van Naktuinbouw vindt u onder andere handleidingen en een ‘Vraag & Antwoord’ over e-CertNL. Ook geven zij u diverse tips.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken