WAARMERKEN EXPORTCERTIFICATEN

Wanneer de keurmeester de exportinspectie heeft verricht en alles is in orde, dan wordt het fytosanitaire certificaat door hem gewaarmerkt. Uw certificaten of documenten kunt u op uw bedrijf laten waarmerken tijdens het bezoek van de keurmeester, of aan de balie van ons kantoor te Lisse.

Invullen exportcertificaten

Op de website van de NVWA vindt u de instructie “Waarmerken fytosanitair certificaat bij export” en de checklist “Invullen en waarmerken fytosanitair certificaat bij export”. Het invullen van exportcertificaten luistert zeer nauw. Certificaten die niet conform de invulinstructie zijn opgemaakt, kunnen niet door ons worden gewaarmerkt.

De landeneisen van de NVWA geven informatie over de invoereisen van het land van bestemming en welke bijschrijvingen op exportcertificaat nodig zijn.

  • Model 1: alle bestemmingen
  • Model 2: alleen PSI USA/Canada
  • Model 20: re-export herkomst derde landen

Hier vindt u een schema om u te helpen bepalen welk model u nodig heeft en hier vindt u een sjabloon van de modellen.

Mocht u besluiten om door een ander bedrijf uw partijen te laten inspecteren, dan dit mogelijk middels een inspectiebiljet. Meer informatie over inspectiebiljetten vindt u op de pagina landenprogramma’s export onder Nederland.

Centraal waarmerken

Centraal waarmerken is een dienst van de BKD voor Ketenregister full gebruikers. Hiermee kan een stap in het proces om een fyto document te laten waarmerken overgeslagen worden. Bij de aanvraag via e-CertNL kan aangegeven worden het fyto document ‘centraal’ te printen. BKD haalt iedere werkdag in e-CertNL de aangevraagde fyto documenten op, print deze uit en waarmerkt de documenten (indien akkoord). Er is geen waarmerkinspectie nodig.

Centraal waarmerken heeft een vast tarief per fyto document. U vindt het geldende tarief in onze tarievenlijst. Het tarief is inclusief onder andere printen, waardepapier, waarmerken en portokosten.

Is het fyto document voor 10:00 uur aangevraagd? Dan volgt er voor 16:00 uur bericht wanneer het document is gewaarmerkt. Wij versturen het document vervolgens per post, of het kan worden opgehaald op ons kantoor in Lisse.

Ketenregister dienstverlening

De Ketenregister dienstverlening is voor exporteurs die niet direct met hun systeem op Ketenregister (webservices) zijn aangesloten. Via deze administratieve dienst kunnen fyto documenten aangevraagd worden via e-CertNL. Op deze manier kan gebruik gemaakt worden van de voordelen van Ketenregister (bijvoorbeeld digitale landenprinterbon, vervallen plantgoedtoets China) zonder dat op Ketenregister full wordt aangesloten en er alleen gebruik wordt gemaakt van webschermen.

Hoe werkt het? Na aanmelding ontvangt u een Excel bestand waarin u al uw gegevens zet die nodig zijn om uw zending te exporteren. Het Service Center verwerkt uw aanvraag, controleert de teeltgeschiktheid van de partijen voor deze zending en neemt contact met u op indien noodzakelijk. Nadat de voorraadinspectie is uitgevoerd door onze keurmeester en alle resultaten zijn verwerkt, krijgt u via e-mail een voorbeeld van uw fytosanitair certificaat. Wanneer u daarmee akkoord gaat, printen en waarmerken wij uw document. Vanaf ontvangst van uw gegevens tot en met het waarmerken van uw fytosanitair certificaat duurt de gehele procedure minimaal 5 werkdagen. In drukke periodes kan deze verwerkingstijd oplopen. Houdt hier rekening mee als u gebruik wil maken van deze dienst.  Deze dienstverlening kan BKD aanbieden voor bedrijven tot maximaal 10 zendingen per jaar

Bij Ketenregister dienstverlening geldt het minutentarief voor het verwerken van de administratie door het Service Center. Daarnaast gelden de reguliere kosten voor de voorraadinspectie, waarmerken (tarief Centraal waarmerken) en de toeslagen voor e-CertNL en Ketenregister voor het fyto document.

Waarmerken bij BKD te Lisse

Voor het uitvoeren van de volgende taken kunt u aan de balie van de BKD te Lisse terecht:

  • Waarmerken certificaten
  • Waarmerken documenten ( o.a. inspectiebewijs)
  • Stempelen kopie conform

Wilt u certificaten laten waarmerken in Lisse, geeft u in Ketenregister dan ‘BKD’ aan als inspectielocatie bij uw inspectieaanvraag. Is deze locatie niet zichtbaar bij u, neem dan contact met ons op.

De balie is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00 uur. Fytosanitaire documenten die u voor 10:00 uur aanlevert, kunt u tussen 16:00 en 17:00 uur dezelfde dag ophalen.

Voor het waarmerken aan de balie wordt het minutentarief in rekening gebracht. Wilt u wachten op het gewaarmerkte fytosanitaire document (alleen in overleg met de planning), dan wordt ook een “planningstoeslag spoedaanvragen” berekend. De tarieven treft u hier aan.

Pre-exportcertificaat

De lidstaten van de EU wisselen met het pre-exportcertificaat fytosanitaire informatie uit. Het bevat fytosanitaire informatie over bloembollen die via een andere lidstaat geëxporteerd worden naar 3e landen. Het certificaat kunt u bij BKD aanvragen en laten waarmerken.

U kunt een pre-exportcertificaat aanvragen als u in Nederland teelt, u dit materiaal verhandelt naar een andere EU-lidstaat en uw klant dit materiaal wilt verhandelen naar een derde land buiten de EU. Het certificaat is nodig indien het ontvangende derde land extra informatie vraagt die niet aan het product zichtbaar is (bijvoorbeeld de productieomstandigheden).

Op de website van de NVWA vindt u aanvullende informatie aan over de toepassingen van het pre-exportcertificaat.

Om een pre-exportcertificaat door ons te laten waarmerken, vragen wij u een verzoekformulier in te vullen. Deze vindt u op de pagina formulieren. BKD neemt alleen Nederlandse herkomst partijen in behandeling.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken