Registratie van percelen en partijen

Aangewezen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de BKD controle- en inspectiewerkzaamheden uit op alle bloembollen in Nederland. Telers zijn hiertoe bij wet verplicht o.a. hun percelen en partijen bij de BKD te registreren en door ons te laten keuren. Handelaren zijn bij wet verplicht aan te geven dat zij handelen in bloembollen en wat zij buiten Europa verhandelen. Dit materiaal moeten zij laten keuren voor verscheping naar het betreffende land. Ook zijn zij verplicht te laten keuren wat zij naar Nederland importeren vanuit een land buiten de EU. Alle bedrijven moeten op verzoek de BKD inzicht kunnen geven in alle verhandelde bloembollen (track & trace informatie).

MijnBKD

Telers van bloembollen maken voor de registratie bij BKD, gebruik van MijnBKD. Hierin worden percelen geduid en aangegeven wat per perceel geteeld wordt. Daarnaast kunnen de partijen in het systeem aangemeld worden voor keuringen en toetsen.

In deze video vertellen wij hoe u, na persoonlijk bericht van BKD (via e-mail), uw wachtwoord voor MijnBKD instelt en leggen wij het startscherm uit. Klikt u hier om een video te bekijken over het opnieuw instellen van uw wachtwoord, als u deze bent vergeten.

Ketenregister

Exporteurs van bloembollen maken bij BKD gebruik van Ketenregister. Ketenregister geeft partijinformatie uit de teelt, samen met inspectie-informatie uit de export door aan e-CertNL van NVWA (voorheen CLIENT Export) voor exportcertificering. Deze koppeling zorgt voor een volledig gesloten digitale keten, waarin fytosanitaire certificaten op een efficiënte wijze worden verstrekt. Hierin kunnen ook inspecties aangevraagd worden.

Edibulb codes

Om aansluiting op e-CertNL mogelijk te maken, wordt in MijnBKD en in Ketenregister gebruikgemaakt van de namen van bloembolgewassen en cultivars volgens de Edibulb-standaard. Met het gebruik van Edibulb codes in de drie systemen is sprake van één werkwijze en kan de digitale communicatie efficiënt en effectief verlopen.

line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken