REGISTRATIE VOORWAARDEN

Telers zijn bij wet verplicht o.a. hun percelen en partijen bij de BKD te registreren en door ons te laten keuren. Het registreren gebeurt in MijnBKD. Hieronder leest u over voorwaarden waar in de registratie van partijen en percelen aan moet worden voldaan.

Registratie van partijen onder de categorie ‘diversen’

De naam ‘diversen’ wordt in de partijregistratie bij BKD van oudsher gebruikt voor nieuwe, kleinere partijen cultivars in met name de veredeling. Deze partijen hebben nog geen officiële cultivarnaam en registratie bij een nationale of internationale registratie-autoriteit (zoals bijvoorbeeld KAVB, CPVO, Raad voor Plantenrassen). Het registreren onder diversen is niet bedoeld voor handelspartijen. BKD hanteert de regel dat alle partijen boven de 50 are gezien moeten worden als handelspartij.

 • Voor registratie van partijen onder de categorie ‘diversen’ mag het maximale areaal 50 are per partij, per cultivar zijn. Bij de partij moet altijd de (onofficiële) handelsnaam worden vermeld.
 • Als een cultivar een officieel geregistreerde cultivarnaam heeft, is het altijd verplicht deze in de partijregistratie te gebruiken. Als de cultivar toch onder ‘Diversen’ wordt geregistreerd en dit na registratie moet worden aangepast door BKD, worden hiervoor mogelijk kosten in rekening gebracht.

Sluitingsdata registratieperiodes

BKD zal de sluitingsdata van de registraties strik(ter) handhaven. Volgens het keuringsreglement BKD is tijdige registratie verplicht, ook bij teelt voor eigen gebruik (artikel 5, 12 en 13). De striktere invoering verloopt in twee stappen. Hieronder staan de voorwaarden voor het huidige teeltseizoen en daarna vermeld. Klikt u hier voor een overzicht van de registratieperiodes en sluitingsdata.

Met ingang van het seizoen 2023-2024:

  1. U wordt in MijnBKD en/of via vakberichten (e-mail) op de hoogte gesteld van de betreffende sluitingsdata;
  2. U ontvangt een herinnering voorafgaand aan de sluitingsdatum;
  3. Na de uiterste registratiedatum wordt direct gestart met het (digitale) AM-controle proces. Dit betekent dat telers die te laat registreren, per definitie een verplichte administratieve controle zullen ondergaan.
  4. Wanneer u te laat bent met registreren:
   • Bent u voor het eerst te laat met registreren, dan ontvangt u na de betreffende sluitingsdatum bericht van de BKD. U kunt dan nog tot 5 werkdagen na het sluiten van de registratie uw teeltgegevens per e-mail naar de BKD zenden. Deze gegevens zullen door de medewerkers op het Service Center verwerkt worden. U ontvangt hiervoor een factuur. BKD noteert u als ‘eerste keer te laat geregistreerd’, hetgeen gevolgen heeft bij een volgende keer te laat registreren (zie hieronder);
   • Was u eerder al te laat met registreren, dan ontvangt u na de betreffende sluitingsdatum een last onder dwangsom (LOD) van BKD. Dat houdt in dat u gesommeerd wordt alsnog binnen 5 werkdagen te registreren en dat u bij het uitblijven daarvan een dwangsom verbeurt. Tegen dit besluit staan u bezwaar, beroep en hoger beroep open.
    • Wanneer u alsnog binnen de bedoelde 5 werkdagen registreert, ontvangt u voor de verwerking daarvan een factuur van BKD;
    • Wanneer u niet alsnog binnen de bedoelde 5 werkdagen registreert, verbeurt u de voornoemde dwangsom. Deze bedraagt € 168,- vaste kosten per LOD, plus € 251,- per dag dat niet tijdig geregistreerd is, met een maximum van € 2.514,- per LOD;
  5. Alvorens het bedrijf aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist BKD bij beschikking over invordering van de dwangsom; tegen dit besluit staan bezwaar, beroep en hoger beroep open.
line

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWSBRIEF

Inschrijven >

Start met typen en druk op enter om te zoeken