BKD JAARVERSLAG 2022

 In BKD

BKD Jaarverslag 2022

In 2022 brachten het wegvallen van een groot exportland en hoge energiekosten onzekere tijden en onrust in onze sector. Die onzekere tijden duren nog steeds voort. Hoewel enkele bedrijven fors geraakt zijn, is het algemeen beeld in het afgelopen jaar gematigd positief gebleven in de sector. In de teelt is het areaal tulp en lelie gestegen. De handel loopt gestaag door, waarbij er wel zorgen zijn over hoe zich dit het komende jaar verder zal ontwikkelen.

BKD heeft te maken gehad met zeer forse prijsstijgingen in met name laboratoriummaterialen. Dit heeft mede geleid tot het uiteindelijke negatieve financiële resultaat. Intern heeft BKD na twee corona jaren gelukkig versoepelingen van alle maatregelen gekend. De werkzaamheden konden daardoor gemakkelijker worden uitgevoerd. De leliebladcampagne werd vroeger dan ooit afgerond omdat in het nieuwe laboratorium voor het eerst op volle bezetting kon worden gewerkt.

BKD zal in de toekomst snel op nieuwe ontwikkelingen in moeten kunnen spelen. Daarvoor is onder de nieuwe strategische agenda (2022 – 2026) in 2022 geïnvesteerd in onze medewerkers en is BKD-breed het continu verbeteren geïntroduceerd. Dit moet leiden tot een nog meer wendbare en efficiënte organisatie. Verder blijft BKD investeren in digitalisering, wordt ingezet op het ontwikkelen van erkenningsregelingen en worden op het lab nieuwe toetsen ontwikkeld. Ook wordt op het lab onderzocht wat de impact is van de overstap van ELISA naar PCR. Met deze speerpunten kunnen wij ook in onzekere tijden ‘Uw schakel in kwaliteit’ blijven borgen.

Klik hier om het volledige jaarverslag van 2022 te lezen.

BKD: Uw schakel in kwaliteit

WNT gegevens 2022

Klik hier om de WNT gegevens 2022 te lezen.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken