PILOT ERKENNING LELIETEELT VAN START

 In Erkenningsregeling, Highlight, Nieuws, Teelt

Pilot erkenning lelieteelt van start 

BKD ondersteunt de markttoegang door het keuren van bloembollen op een toonaangevend kwaliteitsniveau en geeft (inter-) nationaal waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen. Zijn er mogelijkheden tot verminderd toezicht als een teler of exporteur zelf al garant kan staan voor die toonaangevende kwaliteit van het product? In zo’n geval zou een systeem met minder intensieve partijkeuring en een controle op de borging van het proces mogelijk volstaan. En dit kan worden gewaarborgd door controles uit te voeren in de vorm van audits. Uit dat idee is de ontwikkeling van diverse erkenningsregelingen ontstaan. 

Eerste erkenningsregeling

In 2020 begon BKD met een pilot van de eerste erkenningsregeling Horizontaal Toezicht in de lelie-export (lees hier meer). Bij deze regeling liggen meer verantwoordelijkheden bij de exporteurs op het gebied van de (fytosanitaire) kwaliteit van de partijen en het invoeren van de juiste kwaliteitsgegevens in Ketenregister. Horizontaal Toezicht is inmiddels een erkende keuringssystematiek, waaraan 5 exportbedrijven deelnemen.

Start tweede pilot

Dit jaar is een tweede pilot van start gegaan, de Pilot erkenning lelieteelt (Opbouw nieuwe partijen LELIE-TEELT). Veel bedrijven in de lelieteelt laten het (hoogwaardig) uitgangsmateriaal al veelvuldig vrijwillig toetsen. Hierdoor kennen ze de (virus)status van dit materiaal al voordat ze hier bijvoorbeeld schubbollen van telen. Onder deze nieuwe regeling worden partijen lelies van het bedrijf dan ook onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de leliebladtoets. 

Voor vrijstelling moet het hoogwaardig uitgangsmateriaal (geen handelspartij), dat vooraf met PCR getoetst is op minimaal 5 virussen en virusvrij bevonden, geïsoleerd worden geteeld. De partij moet minimaal 100 meter van partijen lelies geteeld worden, die niet aantoonbaar virusvrij zijn en apart worden opgeplant. Het gaat dus om locaties van het bedrijf waar virusvrij wordt vermeerderd. Ook moet het bedrijf beschikken over duidelijke kwaliteitsprotocollen.  

In de pilot doen vijf teeltbedrijven mee. De deelnemende bedrijven laten tijdens een audit door de keurmeester zien hoe zij deze bedrijfsprocessen geregeld en geborgd hebben. Bij een goed resultaat ontvangen zij de vrijstelling en wordt er, op de virusvrij geteelde locaties, geen blad geplukt voor de leliebladtoets. Voorlopig geldt de regeling alleen voor hoogwaardig uitgangsmateriaal. De bladtoets in de vervolgteelten blijft ook voor deze deelnemers verplicht. 

Samenwerking

De samenwerking met de deelnemende bedrijven is intensief, om ervoor te zorgen dat de erkenningsregeling optimaal vormgegeven kan worden. Na de oogst van de lelies en dus het eerste jaar van de pilot, wordt uitgebreid met de bedrijven en betrokken keurmeesters geëvalueerd.  

Toekomst

De eerste twee erkenningsregelingen lopen binnen het gewas lelie, maar uitbreiding naar andere gewassen wordt niet uitgesloten. Als klanten zelf een hoog niveau van kwaliteitsborging van hun producten realiseren, wil BKD dit graag erkennen en als het ware ‘belonen’ om dubbele kosten te voorkomen. Daarom wordt nu en in de toekomst gekeken waar erkenningsregelingen mogelijk zijn. 

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken