UITBREIDING LANDEN EXPORTCERTIFICAAT VERPLICHT VIA E-CERTNL

 In export, ketenregister

Uitbreiding landen exportcertificaat verplicht via e-CertNL

BKD waarmerkt voor de onderstaande landen alleen exportcertificaten die bij e-CertNL via Ketenregister zijn aangevraagd. Dit is een stap op weg naar volledig elektronisch certificeren en het digitaal uitwisselen van het fytosanitair certificaat. Vanaf 1 juli 2023 gaat de verplichting, in verband met elektronisch certificeren, ook gelden voor het Verenigd Koninkrijk (VK), uitgezonderd Noord-Ierland.

Exporteert u bloembollen naar één van onderstaande landen, dan geldt het verplichte gebruik van e-CertNL voor u. Voor zendingen naar overige bestemmingen kunt u voorlopig nog via de huidige werkwijze een certificaat aanvragen.

Per 1 juli 2023:

Verenigd Koninkrijk
India

Sinds 1 juli 2021:

Australië
Bolivia
Chili
Costa Rica
Ecuador

ff

Israël
Mexico
Nieuw-Zeeland
Vietnam
Zuid-Korea

Sinds 1 juli 2019:

China
Japan
Taiwan
Colombia
Peru

Mogelijke werkwijzen

Voor het aanvragen van exportcertificaten die via e-CertNL kunnen exporteurs gebruik maken van de volgende werkwijzen:

 1. Aansluiting op Ketenregister via eigen software (webservices);
 2. Indien de webservices (nog) niet in gebruik zijn, dan kunnen de aanvragen voor fyto documenten via internet (webschermen) verlopen;
 3. Voor exporteurs die op jaarbasis slechts enkele zendingen via e-CertNL verzenden is het mogelijk gebruik te maken van Ketenregister dienstverlening van de BKD of administratieve diensten van andere partijen. Aansluiting op Ketenregister (via webschermen) is via deze werkwijze noodzakelijk.

Exporteert u, maar maakt u nog geen gebruik van Ketenregister? Meld u dan aan of ga voor meer informatie naar ketenregister.nl.

Uitzonderingen:

Bij meerdere partijen met een vermelding van de behandelingsdatum op het fytosanitair certificaat

Wanneer uw zending veel partijen bevat waarbij het verplicht is de behandeldatum op het certificaat te plaatsen, vervalt de verplichting op het gebruik van e-CertNL.

e-CertNL is momenteel zodanig ingericht dat er voor iedere partij een behandeldatum op het certificaat verschijnt wanneer er volgens de landeneis een datum vermeld moet worden. Een behandeldatum is nodig voor o.a. alle gewassen voor Mexico en lelies voor Zuid-Korea.

Gebruik van e-CertNL is wel mogelijk, maar bij grotere aantallen partijen kan dit door de meerdere behandeldata op het certificaat tot verwarring leiden. Met de NVWA is afgestemd dat er maar één behandeldatum op het certificaat hoeft, op zendingsniveau. Het is mogelijk om dit in uw eigen systeem in te richten, of u kunt meerdere behandeldata blijven gebruiken.

De NVWA zal e-CertNL technisch inrichten zodat er automatisch maar één behandeldatum op het certificaat komt te staan. Door de beschikbare capaciteit bij de NVWA en BKD is dit nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat de aanpassing in het voorjaar is geïmplementeerd.

Om deze reden is met Anthos afgestemd dat in de tussenliggende periode bij zendingen met grotere aantallen partijen waarbij de behandeldatum op het certificaat moet staan, het gebruik van e-CertNL niet verplicht is.

Chili en hybrids

Voor de gewassen Iris, Lilium en Scilla geldt het volgende:

Gewassen met alleen een cultivarnaam vertaalt e-CertNL momenteel automatisch in Gewasnaam + hybrids (hybrido in het Spaans).  Chili accepteert geen hybrido aangezien dit niet aansluit met hun wetgeving.

NVWA onderzoekt de mogelijkheid om het veld met de soortnaam in e-CertNL variabel per land te programmeren. De aanvrager zal straks per exportland kiezen tussen hybrids of sp achter de geslachtsnaam in vak 8. Landeneisen gaan vermelden welke keuze verplicht is. Totdat dit is ingericht door e-CertNL, zijn Hybrids partijen van Iris, Lilium en Scilla naar Chili per 1 juli verplicht via KR-Medium en nog niet KR-Full/e-CertNL.

Vraag & antwoord:

Wat is e-CertNL?

E-CertNL is het in Nederland gebruikte elektronische systeem dat de aanvraag en afgifte van exportcertificaten van alle agrarische producten regelt. E-CertNL is voor vrijwel alle agrarische producten ingeregeld.

De basis voor het afgeven van een exportcertificaat is de combinatie van een bepaald product dat naar een bepaald land gaat. Per land-productcombinatie bevat e-CertNL:

 • De eisen waaraan voldaan moet zijn om het certificaat te kunnen afgeven,
 • De zekerheden waarmee aangetoond wordt dat een eis is gedekt (landverklaringen, kwaliteitssystemen, inspecties),
 • Het model van het af te geven document.
Waarom wordt e-CertNL verplicht?

Steeds meer landen streven naar volledig elektronische gegevensuitwisseling. Er zijn landen  waar deze ontwikkeling de komende periode in een versnelling lijkt te gaan komen.

Daarom heeft BKD in afstemming met Anthos besloten de verplichting uit te breiden met tien landen. Het gebruik van e-CertNL via Ketenregister is een tussenstap op weg naar volledig elektronisch certificeren en het digitaal uitwisselen van het fytosanitair certificaat. De waarmerkinspectie (het waarmerken van het fysieke fytosanitaire certificaat door de keurmeester) kan in de toekomst hierdoor mogelijk komen te vervallen voor landen die het certificaat digitaal accepteren.

Geldt het verplicht certificeren via e-CertNL voor mij?

Exporteert u bloembollen naar één van onderstaande landen, dan geldt deze verplichting voor u. Voor zendingen naar overige bestemmingen kunt u voorlopig nog via de huidige werkwijze een certificaat aanvragen. per 1 juli 2023 geldt de verplichting ook voor het Verenigd Koninkrijk (VK), uitgezonderd Noord-Ierland en India.

Australië Costa Rica Nieuw-Zeeland
Bolivia Ecuador Peru
Chili Israël Taiwan
China Japan Vietnam
Colombia Mexico Zuid-Korea
Per wanneer moet ik over zijn op e-CertNL?

Vanaf 1 juli 2023 moeten certificaten voor het Verenigd Koninkrijk (VK), uitgezonderd Noord-Ierland bij e-CertNL aangevraagd worden. Voor de volgende landen geldt deze verplichting al langere tijd:

Australië Costa Rica Nieuw-Zeeland
Bolivia Ecuador Peru
Chili Israël Taiwan
China Japan Vietnam
Colombia Mexico Zuid-Korea
Hoe verkrijg ik een exportcertificaat via e-CertNL?

In de bloembollensector vraagt u een fytosanitair certificaat bij e-CertNL altijd aan via Ketenregister. Het gebruik van Ketenregister hangt af van de door u gekozen werkwijze. U kunt op Ketenregister aansluiten via webservices of webschermen. Als u weinig zendingen heeft en u gebruik wil maken van webschermen biedt de BKD tot 10 zendingen op jaarbasis aan om gebruik te maken van Ketenregister dienstverlening van de BKD.

Bent u aangesloten op Ketenregister full?

 • Via uw eigen systeem kunt u bij e-CertNL een fyto document aanvragen
 • Via de webschermen doet u dit in het menu onder ‘Handelaar (KR full)’; Invoeren export zending

In beide gevallen kunt u kiezen om uw fyto document ‘lokaal’ (op uw eigen locatie) uit te printen of ‘centraal’ (op kantoor BKD). Bij de keuze voor ‘centraal’ hoeft u geen waarmerkinspectie meer aan te vragen. Hier leest u meer over centraal waarmerken.

Niet aangesloten op Ketenregister full?

Tips om startklaar te zijn voor het aanvragen van exportcertificaten via e-CertNL:

 1. Oefen in de testomgeving. Hier kunnen gebruikers van Ketenregister alles uitproberen zonder dat dit gevolgen heeft voor de administratie. Dit voorkomt dat u geconfronteerd wordt met vragen op het moment dat uw zending al klaar staat. Klik hier om naar de testomgeving te gaan.
 2. Gebruikt u de webschermen? Kijk hier voor de uitgebreide handleidingen
 3. Gaat u niet aansluiten op Ketenregister? U kunt gebruik maken van de administratieve dienst Ketenregister service. Hier leest u er meer over. Houd rekening met een doorlooptijd van minimaal 5 werkdagen.
 4. Bel of mail de BKD wanneer u twijfelt, iets niet helemaal duidelijk is of u feedback nodig heeft, wij denken graag met u mee!

Wij beogen u hier beknopt en overzichtelijk de meest noodzakelijke informatie te verschaffen en hebben getracht één en ander zeer zorgvuldig na te gaan om fouten te vermijden. Niettemin kan er vanwege wijzigingen of anderszins sprake zijn van onvolkomenheden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie. U kunt bij twijfel of eventuele andere vragen omtrent dit onderwerp uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken