KEUREN MET EEN APP

 In BKD, MijnBKD

Keuren met een app

In 2021 is door het BKD ICT-team hard gewerkt aan de bouw van de keurenapplicatie, oftewel de KeurenApp. Deze app voor de mobiele telefoon vervangt dit voorjaar (2022) de Personal Digital Assistant (PDA) van de keurmeester. Dit gebeurt onder het project MijnBKD.

Vervangen teeltregister

Met het project MijnBKD wordt gefaseerd het teeltregister vervangen. Waar veel bedrijven uit de sector MijnBKD kennen als het portaal waarin geregistreerd wordt, omvat het project ook nieuwe systemen voor gebruikers van BKD zelf, zoals de keurmeesters. Met voorheen de PDA en nu de KeurenApp, legt de keurmeester onder andere vast welke keuringen hij heeft verricht en welke bevindingen hij heeft gedaan. Het vervangen van de PDA is nodig omdat het 3G-netwerk langzaam uit gefaseerd wordt en de PDA niet optimaal kan werken op de nieuwere netwerken.

KeurenApp

De KeurenApp bevat functionaliteiten voor het uitvoeren van onder andere veldkeuring, bolbemonstering, tijdschrijven, kilometerregistratie, AM-werkzaamheden, droge keuring en de kaskeuring. Daarnaast is voor de keurmeesters de mogelijkheid om AM-kaarten digitaal op de laptop of telefoon in te zien.

ICT en buitendienst ontwikkelen samen

Een aantal keurmeesters is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de KeurenApp, zoals Edward Zuidhof. Hij heeft meegedacht over de functionaliteiten en is als eerste met de app op pad gegaan. De samenwerking tussen ICT en de buitendienst heeft ervoor gezorgd, dat er nu precies gemaakt wordt wat gewenst en nodig is. Maar de functionaliteiten van de PDA zijn toch de leidraad geweest bij de ontwikkelingen van de app, omdat hier lang fijn mee is gewerkt.

“In mijn begintijd heb ik meegemaakt dat we alles nog op papier deden. Ik kreeg een print waar ik de keuring mee deed. Als je de print kwijt was, dan was je je bijbel kwijt en had je een probleem. Later is de PDA daarvoor in de plaats gekomen, om het werk te vergemakkelijken. Daar kunnen we nu heel veel dingen van meenemen in de KeurenApp, omdat het in de basis goed werkt”.

Maar uiteraard is er in deze tijd ook veel meer mogelijk en zijn apps flexibeler. Daar is ook gebruik van gemaakt en verbeteringen aan de techniek zijn doorgevoerd bij het bouwen van de app.

“De telefoon kan wel meer dan de PDA kan. De KeurenApp werkt sneller en we kunnen de gegevens sneller delen. De KeurenApp is ook flexibeler voor aanpassingen, als iets niet goed loopt is het zo aan te passen. Dat kon in de PDA niet. Ook kunnen collega’s nu op afstand technische ondersteuning aan elkaar bieden als dat nodig is.”

“Nieuw is ook dat, als er bijvoorbeeld twee klanten op één perceel telen, je de keuring tussendoor kan pauzeren en kan schakelen tussen klanten. Je kan hierdoor makkelijker doorgaan met werken, dat is efficiënter.”

De KeurenApp wordt vanaf de zomer van 2021 getest door een aantal keurmeesters. Begin 2022 zijn alle keurmeesters getraind in het gebruik van de app en hebben zij beschikking gekregen over instructiematerialen. Tijdens de voorjaarskeuring zullen alle keurmeesters met de KeurenApp in het veld te vinden zijn.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken