NIEUWE MONSTERKAS CREIL

 In BKD, monsterkas

Nieuwe monsterkas Creil

Een onderdeel van de keuringen van BKD, is het opplanten van monsters bloembollen in ‘eigen’ kas. In deze monsterkas kunnen de monsters van een partij onder ideale omstandigheden tot bloei komen en worden gekeurd. Voor de opplant van tulpen uit Noordoost Nederland heeft BKD een nieuwe kas in gebruik genomen in Creil.

Opplant

Een opplantkeuring is een kwaliteitskeuring en vormt onder andere de basis voor verdere keuring in het veld. Gespecialiseerde keurmeesters beoordelen de monsters op soortechtheid, virussen, mutanten, fytosanitaire aantastingen en andere afwijkingen. De opplantkeuring kan ook een eis zijn vanuit een land waarnaar geëxporteerd wordt.

Tulpen opplant

Vooral voor tulpen geldt een grootschalige opplantkeuring. Elk jaar worden er tussen november en maart op vier locaties in Nederland partijen tulpen door BKD opgeplant. De vier kassen staan in de grootste teeltregio’s, verspreid over het land, zodat telers hun monsters kunnen komen bekijken.

Monsterkas Creil

De kas waar de tulpen vanuit Noordoost Nederland de afgelopen jaren opgeplant werden, stond in Emmeloord. Deze kas kan echter niet meer door BKD gebruikt worden. BKD heeft een nieuwe kas gevonden aan het Creilerpad in Creil. De kas is centraal gelegen en goed bereikbaar voor telers uit de regio. Het is echter nog niet zeker of telers dit jaar de kas kunnen komen bezoeken, in verband met corona. BKD verwacht dit jaar zo’n 500 monsters op te planten in de kas aan het Creilerpad. Ook op de website van BKD wordt de groei van de monsters bijgehouden door middel van foto’s.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken