NIEUWE PCR TOETSEN ONTWIKKELD

 In BKD, laboratorium

Nieuwe PCR toetsen ontwikkeld door R&D

Om de kwaliteit van onze toetsen actueel en optimaal houden, zorgt het BKD onderzoeksteam (R&D) onder andere voor de ontwikkeling en optimalisatie van de toetsen die in de routinelabs worden gebruikt. Voor het PCR lab, heeft het R&D team de afgelopen tijd twee grote nieuwe toetsen ontwikkeld en opgeleverd. Een boltoets op SRLSV in lelie en een boltoets op TBV in tulp. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het operationeel krijgen van de eerste bacterie toets (Dickeya) op hyacint.

PCR

In ons laboratorium toetsen twee routineteams bloembollen op virussen met behulp van de technieken ELISA en PCR. Bij de ELISA-methode wordt de eiwitmantel van het virus gedetecteerd in de bladeren of bollen, om zo de aanwezigheid van virussen aan te tonen. De PCR-methode detecteert virussen via het RNA/DNA van een virus. Deze technisch ingewikkeldere methode is gevoeliger dan de ELISA-methode. Het biedt hierdoor meer mogelijkheden op gebied van aantoonbaarheid en het toetsen op verschillende typen monsters.

Nieuwe PCR toetsen

De nieuwe SRLSV boltoets via de PCR methode wordt sinds januari door zusterbedrijf BQS aangeboden. Ook de toets voor TBV in tulp wordt via BQS aangeboden. In combinatie met de TVX PCR toets, biedt deze toets extra mogelijkheden voor het testen van een nieuwe partij, om hiermee schoon uitgangsmateriaal te creëren.

Bacterie toets

Een andere ontwikkeling waar het R&D team hard aan werkt, is het opzetten van een Dickeya-toets. Deze toets op de bacterie die agressief snot in hyacint veroorzaakt, wordt nu nog uitgevoerd bij de NAK. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze toets in de loop van 2020 bij BKD uitgevoerd gaan worden . De toets op Dickeya is de eerste toets op bacterie die BKD uit gaat voeren. Tot nog toe betroffen alle toetsen in het BKD laboratorium het aantonen van virussen.

Internationale speler

Internationaal gaan ontwikkelingen op het gebied van virusdetectie in planten en bloembollen hard. Het R&D team volgt alles op de voet, door onder andere congressen te bezoeken, wereldwijd onderzoek te volgen en contact te onderhouden en samenwerking aan te gaan met (internationale) collega’s in het vakgebied. Zo zorgt het team ervoor dat BKD up-to-date blijft en zich kan door ontwikkelen in bijvoorbeeld toetsmethoden.

BKD maakt duidelijke keuzes in het onderzoek dat verricht wordt. Het onderzoek moet de kerntaken versterken en ervoor zorgen dat BKD internationaal meedraait op het gebied van toetsontwikkeling. Momenteel neemt het R&D team bijvoorbeeld deel aan de PPS (Publiek-private samenwerking) Optimale Diagnostiek, waarin onder andere de mogelijkheden van het gebruik van Next Generation Sequensing (NGS) voor identificatie en detectie van ziekten worden onderzocht. Met deze NGS-methode is het mogelijk om met één toetsing te kijken naar alle voorkomende virussen en de ziekteverwekker te identificeren, zonder dat daar voorkennis voor nodig is. Er wordt dan dus niet getoetst op aanwezigheid van een specifiek virus (bijv. PlAMV), maar er wordt gekeken of en zo ja welk virussen er aanwezig is.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken