NIEUWE AFSPRAKEN KOREA EXPORT LELIE

 In BKD, export

Nieuwe afspraken Korea export lelie

Dit najaar hebben twee Koreaanse inspecteurs Nederland bezocht. Het bezoek was een verplicht onderdeel in de besprekingen voor het opstellen van een nieuw protocol voor de export van lelies naar dit land. Begin oktober is er overleg geweest tussen de Koreaanse delegatie, het ministerie LNV, de NVWA en BKD. Na een aantal audits op de veldkeuring (monitoring) van lelie door BKD, zijn door de partijen nieuwe afspraken gemaakt. Deze gelden in eerste instantie alleen voor lelie.

Nieuw protocol

Onder het nieuwe protocol kunnen Nederlandse lelies met Klasse I vanaf oogst 2020 vrij naar Zuid- Korea, mits ze ook visueel vrij zijn van woekerziekte (Rhodococcus sp.) en met een plantgoedtoets vrij van ArMV + SLRSV. Dit betekent dat de Koreaanse overheid uitgaat van het Nederlandse keuringssysteem volgens het nieuwe protocol en geen monsters meer neemt van deze lelie partijen bij binnenkomst in het land. De monstername blijft wel mogelijk bij de export van oogst 2019 en herkomst Frankrijk.

Belangrijke stap

Door de monstername bij binnenkomst in Korea, was export naar dit land risicovol. Het land kon partijen aldaar nog afkeuren. Het nieuwe protocol is daarom een belangrijke stap voor de export.

Uitbreiding

Het doel is om dit protocol verder uit te breiden met andere bloembol gewassen zodat ook voor deze gewassen de monstername bij import vervalt. Hierover zal nog nader overleg volgen tussen de Koreaanse delegatie, het ministerie LNV, de NVWA en BKD.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken