OVERSTAP OP MIJNBKD

 In MijnBKD

Overstap op MijnBKD

BKD heeft in mei 2019 MijnBKD geïntroduceerd: een nieuw klantportaal voor de teeltregistratie. MijnBKD is een gebruiksvriendelijk, flexibel en toekomstbestendig systeem, waarin alle informatie van en voor de teler beschikbaar is. De ambitie is dat de hele keten in 2022 digitaal is. MijnBKD ondersteunt de telers hierin, bijvoorbeeld met het digitaal verhandelen. 

Overstap en reactie

Alle aangesloten telers zijn inmiddels over op MijnBKD. Ook bijna alle exporteurs kunnen al werken met MijnBKD. De eerste fase was een livegang met een tiental telers. Dit waren telers die ook tijdens de ontwikkeling van MijnBKD betrokken zijn geweest. Deze telers konden daarom inhoudelijk goede feedback geven over het gebruik van MijnBKD. Sommige punten van hun feedback, zoals het verbeteren van de te downloaden overzichten en uitbreiden van zoektermen binnen verschillende functionaliteiten, zijn dan ook direct opgepakt en doorgevoerd.

In de zomer zijn de telers van voorjaarsgewassen overgegaan op MijnBKD. De keuze viel op deze groep, omdat tulpentelers na de zomer hun toetsaanvragen moeten doen en bemonsteringen ingepland moeten worden. Dit wordt dit seizoen dus direct in MijnBKD gedaan. Om hen op weg te helpen, zijn instructievideo’s gemaakt waarin verschillende acties in stappen gevolgd kunnen worden.

Het overstappen naar een nieuw systeem is altijd wennen, maar met de goede ondersteuning vanuit het service center en de keurmeesters, kunnen de vragen van telers goed en snel beantwoord worden. Er komen naast vragen ook enthousiaste geluiden over het nieuwe systeem binnen, met name over de gebruiksvriendelijkheid.

En nu?

De komende periode gaat de ontwikkeling van MijnBKD verder, want het systeem is nog niet af. Eventuele fouten die worden gevonden, kunnen door de SCRUM Agile werkwijze van het MijnBKD-team snel worden opgelost. Functionaliteiten binnen het nieuwe klantportaal worden verder doorontwikkeld. Feedback of wensen die van gebruikers binnenkomen, worden doorgenomen en indien van belang ingepland. Mocht u MijnBKD gebruiken en  opmerkingen hebben, laat dit dan via het Service Center weten.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken