DE IMPACT VAN BREXIT OP BKD

 In BKD, EU wetgeving, export

De impact van Brexit op BKD

Op 4 januari 2021 is het eerste exportcertificaat voor bloembollen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) gewaarmerkt door BKD. Na een lange periode van onduidelijkheid en uitstel was de Brexit (na een overgangsperiode) op 1 januari 2021 eindelijk een feit. BKD heeft de Brexit sinds 2018 actief gevolgd en is nauw betrokken geweest bij overleggen met de overheid en andere keuringsdiensten over de implementatie en communicatie. Nu we een paar maanden onderweg zijn, begint de impact pas echt duidelijk te worden.

Landeneisen

Het VK (uitgezonderd Noord-Ierland) is een derde land geworden (een land buiten de EU). Dit heeft grote gevolgen voor de handel met dit land. Voor BKD betekende dit dat alle zendingen van en naar het VK vanaf de Brexit geïnspecteerd moesten gaan worden. In welke vorm en waarop, dat bleef lang onduidelijk. Pas eind 2020 werd duidelijk welke eisen het VK bij invoer zou gaan stellen aan bloembollen. BKD heeft toen direct veel contact met de NVWA gehad over het opstellen van de landeneisen voor de exportvoorwaarden.  Op 1 januari had NVWA haar landeneisen met de invoereisen van het VK geactualiseerd. De bijbehorende praktische informatie is door BKD via de website en vakberichten met geregistreerde bedrijven gedeeld, zodat ook zij wisten onder welke condities partijen geëxporteerd konden worden.

Groei gemengde zendingen

In de eerste maanden na de Brexit is gebleken dat er opvallend veel gemengde zendingen naar het VK gaan. Naast bloembollen zitten er in zo’n zending bijvoorbeeld ook zaaizaden en sierteelt producten. Dit betekent dat BKD tijdens de exportkeuringen steeds meer andere producten tegenkomt dan enkel bloembollen. Dit gebeurde daarvoor slechts op kleine schaal. Omdat sierteelt producten meer risico’s kennen in het verspreiden van ziekten en plagen, heeft het VK hieraan strengere invoerregels verbonden. BKD is nu gestart met een extra kwalificatie voor sierteelt en zaaizaden.

Import narcissen

Een ander facet dat in de eerste maanden na Brexit duidelijk is geworden, is de impact op de import vanuit het VK. Er waren nieuwe werkafspraken nodig tussen importeurs, exporteurs uit het VK en expediteurs. Immers kunnen ook producten uit het VK niet meer vrij naar Nederland komen. Met name teeltmateriaal van narcissen wordt door Nederlandse teeltbedrijven uit het VK gehaald. Deze bedrijven zijn door de Brexit noodgedwongen importeur geworden. Naast dat er voor deze bedrijven zorgen zijn over de oogst van narcissen in het VK als gevolg van de Brexit en daarmee de mogelijk lagere import, krijgen zij ook te maken met de douane. Zij moeten zorgen voor een NVWA erkende importlocatie, waar de goederen gekeurd kunnen worden voordat ze Nederland verder in mogen. Het maken van nieuwe afspraken is voor deze bedrijven noodzakelijk. BKD heeft hierover veel vragen gehad en zet zich in om deze bedrijven goed te ondersteunen om de import vanuit het VK voor de zomer operationeel te krijgen.

Toekomst

Omdat er in december 2020 nog veel zendingen bloembollen richting het VK zijn gegaan, is de druk op de sector in ieder geval dit exportseizoen wat verlaagd. Ook de druk bij BKD op de nieuwe ex- en importkeuringen is hierdoor relatief lager, wat ruimte heeft gegeven om zaken als de gemengde zendingen goed in te regelen. De komende maanden zal gaan blijken hoe de zendingen van en naar het VK er verder uit komen te zien en hiermee ook hoeveel keuringen BKD op jaarbasis daadwerkelijk kan gaan verwachten.

In dit artikel op deze website vindt u alle praktische informatie op een rij.

Foto stempel: René Faas

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken