EERSTE BACTERIETOETS OPERATIONEEL LABORATORIUM BKD

 In BKD, laboratorium

Eerste bacterietoets operationeel laboratorium BKD

In 2020 zijn er in het laboratorium van BKD voor het eerst monsters getoetst op bacteriën. Het betreft de bacterie Dickeya in hyacint. Deze toets is, mede door corona, versneld van de NAK overgenomen door BKD. De implementatie van de Dickeya PCR-toets was een uitgebreid proces, dat niet alleen het laboratorium raakte.

Overname Dickeya toets

Het overnemen van de toets op Dickeya, bij de NAK uitgevoerd werd, stond net op de planning van BKD. Toen de NAK in 2020 vanwege het toetsen op corona te weinig testcapaciteit bleek te hebben voor het uitvoeren van de Dickeya toetsen op Hyacint, is besloten deze toets versneld over te nemen. Door het Research & Development(R&D)-team werd in samenwerking met collega’s van andere afdelingen, een proces opgestart om dit per september 2020 te realiseren.

Toetsen op bacteriën

In het BKD laboratorium werd tot de invoering van Dickeya alleen op virussen getoetst. Een reden hiervoor is dat voor het toetsen op een bacterie een kweek nodig is. De bacterie wordt  met een speciale machine opgekweekt en vermeerderd, waardoor deze beter te onderzoeken en te toetsen is. Het BKD laboratorium beschikt niet over deze apparatuur. Bij Dickeya kan de  bacterie echter vermeerderd worden door de bacterie in een medium een aantal dagen te laten staan. Daarom kon BKD overgaan tot het toetsen op deze specifieke bacterie met dezelfde kwaliteit, zonder dat het lab hierop erg moest worden aangepast.

Toetsontwikkeling

De toets kon echter niet één op één worden overgenomen van de NAK. Er moest met verschillende benodigde aanpassingen rekening gehouden worden. Ten eerste bleek het volume van het getoetste materiaal te groot voor de monstervoorbewerkingsmethode van BKD. Onderzoek leidde tot een alternatieve voorbewerking van de bollen. Ook moest de PCR toets door het R&D-team van BKD geoptimaliseerd worden op de PCR machines die in gebruik zijn bij BKD. Daarnaast is voor de bacterietoets Dickeya een extra controle, ofwel generieke toets, nodig. Met deze generieke toets worden monsters gecontroleerd op de aanwezigheid van Dickeya en worden eventuele vals positieven weg gefilterd. Bij de bestaande toetsen op virus is een extra toets niet nodig, deze stap was dus nieuw binnen het laboratorium van BKD. De toets van BKD is stap voor stap naast die van de NAK gelegd, om de toets te controleren en ervoor te zorgen dat de uitslag bij BKD correct is.

Meer dan alleen een toets

Naast de toets zelf, waren er nog veel andere facetten die aangepast moesten worden om de toets operationeel te krijgen. Een laboratoriumtoets staat nooit op zichzelf. Ook de aanmelding en verwerking van de monsters, het interne proces en de verwerking van de uitslagen achteraf moesten ingeregeld worden. Dit betekende aanpassingen voor de keurmeester, het Service center, maar ook voor de afdeling ICT die de systemen hebben aangepast op de nieuwe processen. Een grote klus waar veel afdelingen bij betrokken zijn geweest. Door testen is voor de start in september ook dit hele proces gevalideerd. Hierbij zijn aanvragen en monsters van begin tot eind doorlopen om ervoor te zorgen dat ook hierin alles goed verliep. Van aanvraag en monstername bij de teler, tot aanmelding in het lab, toetsing en verwerking van de uitslag terug naar de teler.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken