STENGELAALTJES ONDER DE LOEP

 In BKD, Highlight, laboratorium

Stengelaaltjes onder de loep

BKD is begonnen haar portefeuille in toetsen uit te breiden, onder andere door nieuwe PCR-toetsen te ontwikkelen. Daarnaast is BKD bezig met het ontwikkelen van een eigen Nematoden lab om stengelaaltjes te onderzoeken. In januari 2021 is begonnen met het opstarten van een nematoden laboratorium. Het lab is ingericht bij BKD en er zijn experimenten gestart waarmee nematoden uit de bloembollen gehaald kunnen worden voor verder onderzoek. 

Kennis en kunde opbouwen

Het onderzoek naar stengelaaltjes na een vondst gebeurt nu in het laboratorium van de NVWA. De laatste jaren is er vanuit derde landen en de export steeds meer aandacht voor stengelaaltjes. Daarom wil BKD hierop kennis ontwikkelen. BKD wil haar klanten in de toekomst de mogelijkheid kunnen bieden voor de toetsing op stengelaaltjes. Door de wisselwerking bij BKD tussen de buitendienst, het laboratorium en het onderzoek van het R&D team, is BKD in een goede positie om deze kennis en kunde snel op te bouwen.

Eerste stappen richting Stengelaaltjes onderzoek

In het nieuwe lab zijn de eerste vergelijkingen tussen verschillende methoden uitgevoerd. De resultaten hiervan geven een beeld hoe BKD de toetsingen in de toekomst grootschaliger kan uitvoeren. BKD zet voor de nematodenidentificatie in op moleculaire detectie en ontwikkelt daarvoor specifieke PCR-toetsen.

“We identificeren de aaltjes met de microscoop. Maar er is veel ervaring voor nodig om dat echt met zekerheid goed te kunnen zien. Daarom ontwikkelen we ook een PCR-toets om bevindingen te staven.” – Kevin Walgering, onderzoeker BKD

Alle analyses zijn tot nu toe gedaan met bloembollen die door keurmeesters zijn ingezonden. Ook is er een start gemaakt met experimenten om het DNA van de nematoden te isoleren. Zowel de nematode-isolatie uit plantmateriaal, de DNA-extractie, als de PCR-toets moeten uitontwikkeld zijn om de verschillende stappen goed op elkaar te kunnen laten aansluiten. Tenslotte wordt de volledige toets methode vergeleken met andere laboratoria om te verifiëren dat de kwaliteit vergelijkbaar is. In de tussentijd bouwt het Research & Development (R&D)-team kennis op over stengelaaltjes-monsters.

Toekomst

De eerste focus ligt op stengelaaltjes, maar in de toekomst kunnen mogelijk ook andere nematoden onderzocht worden in het nematoden laboratorium.

“Op dit moment zijn we alleen met Stengelaaltjes bezig, maar we kunnen ook kijken naar andere nematoden, zoals pratyleentjes of bladalen.” – Kevin Walgering, onderzoeker BKD

De verwachting is om in de komende 2 tot 4 jaar de stengelaaltjes-toets aan telers aan te gaan bieden. Dit vervangt nog niet het onderzoek bij de NVWA, maar geeft de teler wel de mogelijkheid om stengelaaltjes eerder te identificeren en bestrijden.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken

kantoorbkd_bankrekeningnummer