CORONA: CONTINUÏTEIT IN KWALITEIT

 In BKD

Corona: continuïteit in kwaliteit voorop

In de velden waren BKD keurmeesters dit voorjaar en nu in de zomer volop bezig met hun veldkeuringen. Ook tussen de drukte van de exportbedrijven zijn keurmeesters te herkennen. Alle keuringen lopen dit jaar door, ondanks de bijzondere omstandigheden. De werkzaamheden kunnen niet stil liggen. Waar er ogenschijnlijk weinig is veranderd, heeft de corona crisis wel degelijk veel invloed op de manier van werken bij BKD. Zowel in het veld, als op de kantoorvloer. Tijdens de crisis heeft BKD maatregelen genomen om het werk veilig en verantwoord voort te kunnen zetten, met continuïteit in kwaliteit voorop.

Plan van aanpak

Toen de uitbraak van corona grotere proporties aan begon te nemen, werd er door BKD al rekening gehouden met verschillende scenario’s en werd een plan van aanpak gemaakt. Voorzorgsmaatregelen op het BKD kantoor betroffen bijvoorbeeld het spreiden van risico’s door kantoorschema’s en regels voor contact en omgang op kantoor en in het lab.

Maar veel werk vindt ook buiten plaats, op het veld en bij bedrijven in de sector. Ook hiervoor werden plannen gemaakt: wat doen we als meerdere keurmeesters uitvallen door corona? Welke prioriteiten stellen we en hoe zorgen we dat het werk gedaan kan worden in deze piekperiode? En hoe zorgen we dat er met de gepaste afstand toch voldoende verbinding blijft bestaan met de bedrijven waar we keuren?

Aanpassingen

Één keuze was het maximaal thuiswerken, naar de richtlijnen van het RIVM. Voor de thuiswerkers werden door het ICT team in korte tijd de benodigde aanpassingen gedaan. Veel BKD-kantoorpersoneel kan zijn functie goed thuis uitvoeren. Alleen voor het Service Center was dit geen optie. Met de drukte van de registratie, was een beperkte bezetting op kantoor noodzakelijk. Zo kon geborgd worden dat bedrijven tijdens de zomerregistratie de juiste ondersteuning kregen en alle processen volledig door konden draaien.

Uiteraard konden ook collega’s in het laboratorium het werk niet thuis doen. De tulpenbladcampagne bijvoorbeeld, viel precies in de periode van de lockdown. Een goede laboratorium bezetting was vereist om alle toetsen goed en tijdig uit te voeren. Dit is ondanks de situatie en maatregelen goed gelukt. Voor de collega’s op het lab zijn maximale beschermende maatregelen genomen, zoals voldoende ruimte tussen werkplekken, looproutes en plexiglas platen tussen de persen in het lab. (Meer over het nieuwe laboratorium en aanpassingen voor corona, kunt u lezen in het artikel Laboratorium in bedrijf).

Waar de keurmeester bevindingen uit het veld eerder ook wel in een gesprek op het bedrijf deelde en er eventueel samen naar een partij werd gekeken, gaat dat nu via telefoongesprekken en worden er digitaal foto’s van bevindingen gedeeld. Exportkeuringen zijn de gehele periode uitgevoerd. Een bezoek aan het exportbedrijf is hierbij niet te voorkomen. Door duidelijke afspraken te maken voor het uitvoeren van een keuring, met name over hygiëne en het houden van afstand, heeft BKD kunnen blijven certificeren voor export. Ook de komende periode blijven deze afspraken van belang.

Impact

De keuringen kunnen tot noch toe met deze aanpassingen dus gewoon doorgaan. Ook alle toetsen in het lab en werkzaamheden op kantoor draaien door. BKD heeft zich tijdens de crisis ingezet om haar rol optimaal te blijven vervullen en maximaal te blijven bijdragen aan de exportmogelijkheden van partijen. Met alle veranderingen, is het goed te constateren dat dit tot nu toe goed lukt. De corona crisis heeft vooralsnog met name impact gehad op de manier van werken bij BKD, niet op het werk zelf.

De bredere impact van corona zal waarschijnlijk pas zichtbaar gaan worden vanaf het najaar. Dan wordt er meer duidelijk over de invloed van corona op de wereldeconomie en wereldhandel en daarmee ook op de sector. Daarmee wordt ook meer duidelijk of er veranderingen aan komen voor BKD door de crisis. Dat we ons werk blijven doen en dat ook goed blijven doen, blijft echter de hoogste prioriteit, ongeacht de inzichten die de komende maanden zullen brengen.

Verbinding

In contact blijven met collega’s en geregistreerde bedrijven, ondanks alle maatregelen van de afgelopen tijd, is belangrijk. Ook al is dat op een andere manier dan voorheen. Doordat we in een tijdperk leven met allerhande digitale oplossingen, is dat echter ook met afstand goed te doen. BKD is en blijft volop bereikbaar voor vragen of feedback. Indien collega’s thuiswerken en niet direct op kantoor bereikbaar zijn, zullen zij altijd zo snel mogelijk reageren via een telefoontje of e-mail. Het werken op afstand heeft in ieder geval intern bij BKD een vlucht genomen en de kans dat dit op een kleinere schaal blijft bestaan binnen de organisatie is zeker aanwezig.

Recente berichten

Start met typen en druk op enter om te zoeken